Loading...
Implica-te2019-01-20T06:14:48+00:00

REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE COPII, TINERII SI FAMILIILE  SUSȚINUTE DE FUNDATIA BUCURIA AJUTORULUI URLATI!

2% au devenit 3,5%! Datorită modificărilor legislative, acum poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Fundatia Bucuria Ajutorului Urlati care sustine si deruleaza  programe de asistență socială și spirituală, promovează dialogul și solidaritatea socială, în vederea îmbunătățirii calității vieții și a păstrării demnității umane.

Serviciile noastre asigură accesul la educație, formare profesională și integrare socială pentru o viață independentă și autonomă. Elevii benficiază de sprijin în pregatirea temelor la materiile de bază, ajutor pentru aprofundarea unor cunoștințe acolo unde este cazul, consiliere psihologică. In paralel  sunt organizate activități și jocuri educative, întâlniri cu voluntari. Părintii elevilor benficiază și ei de servicii de consiliere, fiind implicați în luarea deciziilor privind parcursul educațional al copiilor.

Proiectele noastre se derulează în Urlati, Județul Prahova, și se adresează unui număr de peste 30 de copii, tineri și familiile acestora în fiecare an.

Cine salvează o viață, salvează întreaga lume!

Conform Codului Fiscal reactualizat, orice contribuabil poate alege destinația celor 3,5% din impozitul pe venit reținut de stat în anul precedent. Astfel, ai posibilitatea să alegi o cauză pe care să o susții și să redirecționezi această sumă către o entitate nonprofit.

Acest lucru nu presupune alte cheltuieli din partea ta sau a angajatorului tău.

Descarca formular
Descarca instructiuni

Ce trebuie să faci? Este simplu!

Pasul 1. Dacă beneficiezi de venituri din salarii sau asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, completează Formularul 230 și Anexa la Cererea privind destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii cu datele tale și ale organizației beneficiare. Dacă ai mai multe surse de venit, trebuie să completezi Formularul 200.

Formularul și anexa nu trebuie tipărite față/verso, ci separat. Completați de mână, cu majuscule, în două exemplare. Formularele și instrucțiunile de completare se pot descărca și de pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

FUNDATIA BUCURIA AJUTORULUI FILIALA URLATI

ORAS URLATI, STR. VALEA CRANGULUI, NR.64, JUD. PRAHOVA

CIF 29835964

Cont Bancar (IBAN): RO29 RNCB 0381 1262 8286 0001  | BCR SUCURSALA URLATI

Pasul 2. Depune documentele la organul fiscal în a cărui rază teritorială ai domiciliul sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, ori la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire până la 15 martie 2019.

Atenție! Copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia!

SAU trimite formularul la noi! De restul ne ocupăm noi!

Date contact:

ORAS URLATI, STR. VALEA CRANGULUI, NR.64, JUD. PRAHOVA

TELEFON 0727 733 044