Loading...
Home2019-01-21T10:18:19+00:00

Instructiuni completare Formular 230

REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE COPII, TINERII SI FAMILIILE  SUSȚINUTE DE FUNDATIA BUCURIA AJUTORULUI URLATI!

2% au devenit 3,5%! Datorită modificărilor legislative, acum poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către Fundatia Bucuria Ajutorului Urlati care sustine si deruleaza  programe de asistență socială și spirituală, promovează dialogul și solidaritatea socială, în vederea îmbunătățirii calității vieții și a păstrării demnității umane.

Serviciile noastre asigură accesul la educație, formare profesională și integrare socială pentru o viață independentă și autonomă. Elevii benficiază de sprijin în pregatirea temelor la materiile de bază, ajutor pentru aprofundarea unor cunoștințe acolo unde este cazul, consiliere psihologică. In paralel  sunt organizate activități și jocuri educative, întâlniri cu voluntari. Părintii elevilor benficiază și ei de servicii de consiliere, fiind implicați în luarea deciziilor privind parcursul educațional al copiilor.

Proiectele noastre se derulează în Urlati, Județul Prahova, și se adresează unui număr de peste 30 de copii, tineri și familiile acestora în fiecare an.

Cine salvează o viață, salvează întreaga lume!

Conform Codului Fiscal reactualizat, orice contribuabil poate alege destinația celor 3,5% din impozitul pe venit reținut de stat în anul precedent. Astfel, ai posibilitatea să alegi o cauză pe care să o susții și să redirecționezi această sumă către o entitate nonprofit.

Acest lucru nu presupune alte cheltuieli din partea ta sau a angajatorului tău.

Descarca formular
Descarca instructiuni

Ce trebuie să faci? Este simplu!

Pasul 1. Dacă beneficiezi de venituri din salarii sau asimilate salariilor și/sau venituri din pensii, completează Formularul 230 și Anexa la Cererea privind destinația sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii cu datele tale și ale organizației beneficiare. Dacă ai mai multe surse de venit, trebuie să completezi Formularul 200.

Formularul și anexa nu trebuie tipărite față/verso, ci separat. Completați de mână, cu majuscule, în două exemplare. Formularele și instrucțiunile de completare se pot descărca și de pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.

FUNDATIA BUCURIA AJUTORULUI FILIALA URLATI

ORAS URLATI, STR. VALEA CRANGULUI, NR.64, JUD. PRAHOVA

CIF 29835964

Cont Bancar (IBAN): RO29 RNCB 0381 1262 8286 0001  | BCR SUCURSALA URLATI

Pasul 2. Depune documentele la organul fiscal în a cărui rază teritorială ai domiciliul sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, ori la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire până la 15 martie 2019.

Atenție! Copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia!

SAU trimite formularul la noi! De restul ne ocupăm noi!

Date contact:

ORAS URLATI, STR. VALEA CRANGULUI, NR.64, JUD. PRAHOVA

TELEFON 0727 733 044

Prezentare generală

Fundația Bucuria Ajutorului Filiala Urlați, este o organizaţie nonguvernamentală, înființată în anul 2012 și este furnizor acreditat de servicii sociale. Misiunea Fundaţiei Bucuria Ajutorului Filiala Urlați este sprijinirea persoanelor singure, copiilor şi familiilor aflate în situaţii de dificultate prin programe de asistență socială și spirituală, care promovează dialogul și solidaritatea socială, în vederea îmbunătățirii calității vieții și a păstrării demnității umane. De la data înfiinţării organizația a sprijinit peste 500 de beneficiari prin programele derulate: Acces la online si pentru tine, Sprijin pentru scoala, Centrul de Găzduire pentru combaterea violenței domestic Sf.Ap.Petru și Pavel-Ciorani, Centrul de zi pentru copii-Urlați.

În cadrul centrului de zi  peste 150 de elevi au beneficiat de servicii educaționale și mai mult de 100 dintre ei și-au îmbunătățit rezultatele școlare. Scopul înființării acestui centru de tip after school a fost ca prin acticvitățile desfășurate să diminueze problema abandonului școlar  în rândul elevilor din orașul Urlați, în special din zona periferică a orașului, care provin din familii aflate în dificultate. Imposibilitatea părinților de a oferi un sprijin școlar adecvat, conduce la mari dificultăți în integrarea și adaptarea școlară a acestor copii și în final la părăsirea timpurie a școlii. Acest program este necesar  deoarece copiii care provin din familii care se confruntă cu diferite probleme de ordin material, financiar, lipsa de educație și neglijența părinților sunt excluși ulterior de la viața socială.

Centrul de Zi Sf. Stelian oferă servicii educaționale și servicii de consiliere copiilor din categoriile vulnerabile menționate, în conformitate cu nevoile constatate prin evaluare, astfel încât, aceștia să dobândească abilități de bază în vederea integrării cu șanse reale în comunitate și ulterior pe piața muncii. Elevii benficiază de sprijin în pregatirea temelor la materiile de bază, ajutor pentru aprofundarea unor cunoștințe acolo unde este cazul, consiliere psihologică. In paralel  sunt organizate activități și jocuri educative, întâlniri cu voluntari. Părintii elevilor benficiază și ei de servicii de consiliere, fiind implicați în luarea deciziilor privind parcursul educațional al copiilor.

Managementul organizației este asigurat de către echipa de management, formată din 2 membri: președintele filialei Urlați a Fundatiei Bucuria Ajutorului cu atribuții de supervizare și raportare și coodonatorul de proiect cu studii superioare, cu atribuţii de coordonare și monitorizare; Echipa: 1 asistent social (voluntar din partea primăriei Urlați) –  studii superioare de specialitate, minim 3 ani experiență în furnizarea de asistență socială; efectuează anchetele sociale și asigură actualizarea continuă a datelor. Responsabil de educație (pedagog) – studii superioare, experiență în lucrul cu copiii, responsabil cu desfășurarea activităților educaționale (angajat cu contract de muncă); 1 cadru medical – studii de specialitate – voluntar, psiholog, bucătar și  voluntari pentru întâlniri cu elevii.

Motiviația principală este aceea de a facilita accesul la educație al copiilor aflați în situație de risc de excluziune socială, de a diminua riscul de abandon școlar și marginalizarea generată de sărăcie și lipsa mijloacelor adecvate de trai, îmbunătățirea calității vieții copiilor prin asigurarea un standard corespunzător al serviciilor socio-educaționale oferite.

Descrierea activităţilor Centrului de Zi Sf.Stelian-Urlati

Un număr de 30 de copii, împărțiți în două grupe (grupa de dimineață și de după amiază) vin la Centrul de Zi, de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 la 16.00.
Copiii servesc o masă cladă zilnic (prânzul) și suplimentar primesc pachețele cu hrană rece pentru școală.
Ocazional sunt oferite articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare sau alte ajutoare (medicamente, etc.)
Asistați de un pedagog, copiii participă la efectuarea temelor, precum și la meditații la matematică și lb. română în vederea prevenirii abandonului/eșecului școlar.
Evaluare/consiliere psihologică și terapie logopedică.

Desfasurarea activitatilor educative-artistice

Periodic, se desfășoară activități de terapie ludică, care are ca scop facilitarea, prin intermediul jocului și mișcării, dezvoltarea intelectuală și emoțională a copiilor și crearea condițiilor unei bune integrări sociale a acestora prin deprinderea unor norme sociale de comportament și ameliorarea relațiilor cu colegii, părinții și educatorii.
Organizarea altor activități care au ca scop dezvoltarea creativității (ateliere de pictură, modelaj, muzică), antrenarea spiritului de cooperare/competiție și a unor abilități de comunicare, motrice și cognitive (limbi străine, jocuri și concursuri sportive), activități recreative și de socializare, orientare școlară și vocațională.

Desfasurarea activitatilor extrascolare
Copiii sunt implicați în activități gospodărești, alături de părinți (îngrijirea păsărilor de curte, plantarea florilor și a legumelor, culesul fructelor din livada de pomi).
În timpul vacanțelor, pe lângă efectuarea temelor de vacanță, sunt organizate drumeții, excursii la muzee, teatru de păpuși, grădina zoologică, etc.
Cu ocazia sărbătorilor au loc spectacole, se merge cu colindatul la diferite societăți și instituții, toate acestea având ca scop promovarea activității centrului.

Galerie imagini

Evenimente

Ghetuțele cu bucurii

decembrie 5, 2018 @ 17:00 - decembrie 6, 2018 @ 11:00

Să-l așteptăm pe Moș Nicolae

decembrie 6, 2018 @ 11:00 - 17:00

Atelierul lui Moș Crăciun

decembrie 10, 2018 @ 10:00 - decembrie 11, 2018 @ 17:00

Activitate de creație
Atelierul lui Moș Crăciun
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec