MISIUNE

Fundația Bucuria Ajutorului Filiala Urlați, este o organizaţie nonguvernamentală, înființată în anul 2012 și este furnizor acreditat de servicii sociale. Misiunea Fundaţiei Bucuria Ajutorului Filiala Urlați este sprijinirea persoanelor singure, copiilor şi familiilor aflate în situaţii de dificultate prin programe de asistență socială și spirituală, care promovează dialogul și solidaritatea socială, în vederea îmbunătățirii calității vieții și a păstrării demnității umane. De la data înfiinţării organizația a sprijinit peste 500 de beneficiari prin programele derulate: Acces la online si pentru tine, Sprijin pentru scoala, Centrul de Găzduire pentru combaterea violenței domestic Sf.Ap.Petru și Pavel-Ciorani, Centrul de zi pentru copii-Urlați.

Servicii

Centrul de Zi Sf. Stelian oferă servicii educaționale și servicii de consiliere copiilor din categoriile vulnerabile menționate, în conformitate cu nevoile constatate prin evaluare, astfel încât, aceștia să dobândească abilități de bază în vederea integrării cu șanse reale în comunitate și ulterior pe piața muncii. Elevii benficiază de sprijin în pregatirea temelor la materiile de bază, ajutor pentru aprofundarea unor cunoștințe acolo unde este cazul, consiliere psihologică. In paralel sunt organizate activități și jocuri educative, întâlniri cu voluntari. Părintii elevilor benficiază și ei de servicii de consiliere, fiind implicați în luarea deciziilor privind parcursul educațional al copiilor.

CENTRUL DE ZI

În cadrul centrului de zi peste 150 de elevi au beneficiat de servicii educaționale și mai mult de 100 dintre ei și-au îmbunătățit rezultatele școlare. Scopul înființării acestui centru de tip after school a fost ca prin acticvitățile desfășurate să diminueze problema abandonului școlar în rândul elevilor din orașul Urlați, în special din zona periferică a orașului, care provin din familii aflate în dificultate. Imposibilitatea părinților de a oferi un sprijin școlar adecvat, conduce la mari dificultăți în integrarea și adaptarea școlară a acestor copii și în final la părăsirea timpurie a școlii. Acest program este necesar deoarece copiii care provin din familii care se confruntă cu diferite probleme de ordin material, financiar, lipsa de educație și neglijența părinților sunt excluși ulterior de la viața socială.

Business Bottom Sidebar

Shows widgets on Business Page Template Bottom Section. Suitable widget: TG: Services, TG: Call To Action Widget, TG: Featured Widget
  • TG: Services - Display some pages as services. Best for Business Top or Bottom sidebar.
  • TG: Call To Action Widget - Use this widget to show the call to action section.
  • TG: Featured Widget - Show your some pages as recent work. Best for Business Top or Bottom sidebar.