+40 727 733 044 Valea Crangului

Contact

Ne găsiți în fiecare zi la Centrul ce zi Sf. Stelian din Urlați – str. Valea Crângului, nr 64, Urlați, Prahova.

Email: fba.urlati@yahoo.com

Telefon: +40 727 733 044

Persoană de contact: Preot Radu Manuel

 

 

FUNDAȚIA BUCURIA AJUTORULUI FILIALA URLAȚI  cu sediul în Orașul Urlați,str. Valea Crângului, nr. 64, Jud.Prahova, C.I.F. 29835964 ,IBAN RO29RNCB0381126282860001 deschis la BCR-Urlați, înregistrată în registrul Asociațiilor și fundațiilor fără scop patrimonial cu nr. 1 din 23.02.2012, reprezentată prin Radu Manuel-Mihail în calitate de președinte.