+40 727 733 044 Valea Crangului

Centrul de zi

În cadrul centrului de zi  peste 150 de elevi au beneficiat de servicii educaționale și mai mult de 100 dintre ei și-au îmbunătățit rezultatele școlare. Scopul înființării acestui centru de tip after school a fost ca prin acticvitățile desfășurate să diminueze problema abandonului școlar  în rândul elevilor din orașul Urlați, în special din zona periferică a orașului, care provin din familii aflate în dificultate. Imposibilitatea părinților de a oferi un sprijin școlar adecvat, conduce la mari dificultăți în integrarea și adaptarea școlară a acestor copii și în final la părăsirea timpurie a școlii. Acest program este necesar  deoarece copiii care provin din familii care se confruntă cu diferite probleme de ordin material, financiar, lipsa de educație și neglijența părinților sunt excluși ulterior de la viața socială.