+40 727 733 044 Valea Crangului

Alege Școala

Misiunea noastră

Toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu și ne dorim să contribuim la dezvoltarea spirituală, personală și profesională a celor cu care lucrăm. Îndeosebi copiii și tinerii care nu au simțit afecțiunea părintească sau provin din familii viciate de diferite probleme sociale și morale au cea mai mare nevoie de ajutor pentru a evolua atât cognitiv cât și din punct de vedere spiritual. Prin proiectul „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!”, Fundația World Vision România împreună cu Patriarhia Română și-au asumat misiunea de a lucra la formarea intelectuală și spirituală a copiilor, tinerilor, familiilor și a comunităților pentru ca aceștia la rândul lor să devină agenți ai schimbării. Activitățile cuprinse în proiect pun accentul pe creativitate, pe o relație reală între membrii comunității pentru progresul lor material și moral.

Copii și tinerii au nevoie de o atitudine de permanentă învățare și dezvoltare. În acest sens menținerea lor în sistemul educațional îi va ajuta pentru o bună evoluție atât din punct de vedere intelectual cât și spiritual.

Ne dorim să le oferim repere solide pentru a avea un comportament moral acceptat în societate. Îi ajutăm pe cei mai săraci dintre noi pentru ca să-și îmbunătățească condiția de viață alegând să-și continue studiile în ciuda multelor dificultăți iar aceștia, la rândul lor, să preia exemplul primit și să-i ajute pe cei aflați în nevoie.

blue-divider-md

Proiectul propune dezvoltarea unui program special pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii și menținerea elevilor în sistemul educațional și include:

  • 53 de centre inovative „Alege Școala!” cu o abordare preventivă și corectivă. În fiecare centru din regiunile specifice se vor furniza servicii de consiliere și asistență educațională și corectivă de către 106 preoți și cadre didactice implicați în prevenirea fenomenului abandonului școlar.
  • Realizarea unui toolkit educațional în 7 module pentru orientarea și consilierea elevilor și a factorilor implicați în proiect. Prin îmbinarea dintre partea teoretică și activitățile practice, se urmărește furnizarea serviciilor de consiliere și asistență educațională pentru un număr de 1643 de elevi provenind din regiunile specifice și sprijinirea participării acestora în mod regulat la activitățile educaționale caracteristice vârstei lor.
  • Sesiuni de formare pentru cei 106 preoți și cadre didactice. Aceștia, în urma cursurilor și pe baza unui examen scris și a unei probe practice, vor primi certificate de Lucrător de Tineret recunoscute de Autoritatea Națională de Calificări (ANC).
  • Elaborarea unei cercetări la nivelor celor trei regiuni de dezvoltare pentru identificarea factorilor de risc în abandonul școlar precum și a impactului proiectului nostru în schimbarea comportamentului copiilor și a atitudinii față de școală și viitorul lor.
  • Organizarea a 12 sesiuni de tabere de creație ce cuprind activități creative, artistice și religioase pentru cei 1.325 de copii și a unui concurs ce vin în sprijinul dezvoltării abilităților creative, artistice și sociale ale copiilor. Pentru cele 318 persoane care au părăsit timpuriu școala va fi organizat un concurs cu premii prin intermediul căruia se urmărește dezvoltarea abilităților de comunicare și sociale, facilitându-se astfel integrarea lor socială.
  • Activități tip „Școala de Duminică” și „Școala după Școală” pentru 1643 de copii și tineri din mediul rural și urban și 1.314 părinți ai acestora. Prin intermediul acestor activități se completează celelalte inițiative cu accentul pus pe asigurarea educației de bază și a motivației necesare rămânerii în sistemul educațional.
  • Organizarea a 13 campanii de creștere a gradului de conștientizare a importanței educației adresate familiilor și comunităților din regiunile specifice. Realizate pe tot parcursul perioadei de implementare, campaniile promovează proiectul și rezultatele acestuia la nivel național prin intermediul mass-media.
  • Program cu caracter corectiv pentru cele 318 persoane care au părăsit timpuriu școala. Prin intermediul acestui programse urmărește oferirea de servicii de orientare și consiliere, educație remedială și campanii de conștientizare cu scopul conștientizării rolului educației în formarea lor profesională viitoare.
  • Dezvoltarea unei platforme virtuale dedicată prevenirii abandonului școlar. Dedicată schimbului de bune practici, această rețea virtuală inovativă este destinată îmbunătățirii activităților de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin activități comune în centre, transfer de informații, crearea și utilizarea unei baze de date destinate colaborării dintre centre.

blue-divider-md

 

Obiectivul proiectului

O comunitate se poate schimba dar începând de la cei mai tineri membri ai acesteia. De aceea, obiectivul proiectului din punct de vedere spiritual îl reprezintă sădirea Cuvântului lui Dumnezeu în inima copiilor pentru această lume și pentru Împărăția lui Dumnezeu. Prin activitățile cuprinse în proiect se urmărește transmiterea de cunoștințe pedagogice alături de o educație religioasă oferită copilului pentru ca mediul din care el provine să devină o comunitate vie. Integrarea copiilor și a tinerilor aflați în risc de abandon școlar în comunitate reprezintă o prioritate pentru orice societate care vrea să se dezvolte.

Prin proiectul „Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest!” Fundația World Vision România și Patriarhia Română fac o investiție spirituală în copii și tineri pentru ca aceștia să devină cetățeni ai Împărăției Cerurilor. Le oferim învățături morale pentru o conduită de viață care să-i facă membri resposabili ai statului dar și moștenitori ai Raiului.

 

Mai multe detalii despre acest proiect găsiți pe site-ul oficial al proiectului  www.alegescoala.ro