+40 727 733 044 Valea Crangului

After school

Centrul de Zi Sf. Stelian oferă servicii educaționale și servicii de consiliere copiilor din categoriile vulnerabile menționate, în conformitate cu nevoile constatate prin evaluare, astfel încât, aceștia să dobândească abilități de bază în vederea integrării cu șanse reale în comunitate și ulterior pe piața muncii. Elevii benficiază de sprijin în pregatirea temelor la materiile de bază, ajutor pentru aprofundarea unor cunoștințe acolo unde este cazul, consiliere psihologică. In paralel  sunt organizate activități și jocuri educative, întâlniri cu voluntari. Părintii elevilor benficiază și ei de servicii de consiliere, fiind implicați în luarea deciziilor privind parcursul educațional al copiilor.

Managementul organizației este asigurat de către echipa de management, formată din 2 membri: președintele filialei Urlați a Fundatiei Bucuria Ajutorului cu atribuții de supervizare și raportare și coodonatorul de proiect cu studii superioare, cu atribuţii de coordonare și monitorizare; Echipa: 1 asistent social (voluntar din partea primăriei Urlați) –  studii superioare de specialitate, minim 3 ani experiență în furnizarea de asistență socială; efectuează anchetele sociale și asigură actualizarea continuă a datelor. Responsabil de educație (pedagog) – studii superioare, experiență în lucrul cu copiii, responsabil cu desfășurarea activităților educaționale (angajat cu contract de muncă); 1 cadru medical – studii de specialitate – voluntar, psiholog, bucătar și  voluntari pentru întâlniri cu elevii.

 

Motiviația principală este aceea de a facilita accesul la educație al copiilor aflați în situație de risc de excluziune socială, de a diminua riscul de abandon școlar și marginalizarea generată de sărăcie și lipsa mijloacelor adecvate de trai, îmbunătățirea calității vieții copiilor prin asigurarea un standard corespunzător al serviciilor socio-educaționale oferite.

 

Descrierea activităţilor Centrului de Zi Sf.Stelian-Urlati

Un număr de 30 de copii, împărțiți în două grupe (grupa de dimineață și de după amiază)  vin la Centrul de Zi, de luni până vineri, în intervalul orar 8,00 la 16.00.

Copiii servesc o masă cladă zilnic (prânzul) și suplimentar primesc pachețele cu hrană rece pentru școală.

Ocazional sunt oferite articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare sau alte ajutoare (medicamente, etc.)

Asistați de un pedagog, copiii participă la efectuarea temelor, precum și la meditații la matematică și lb. română în vederea prevenirii abandonului/eșecului școlar.

Evaluare/consiliere psihologică și terapie logopedică.

Desfasurarea activitatilor educative-artistice

Periodic, se desfășoară activități de terapie ludică, care are ca scop facilitarea, prin intermediul jocului și mișcării, dezvoltarea intelectuală și emoțională a copiilor și crearea condițiilor unei bune integrări sociale a acestora prin deprinderea unor norme sociale de comportament și ameliorarea relațiilor cu colegii, părinții și educatorii.

Organizarea altor activități care au ca scop dezvoltarea creativității (ateliere de pictură, modelaj, muzică), antrenarea spiritului de cooperare/competiție și a unor abilități de comunicare, motrice și cognitive (limbi străine, jocuri și concursuri sportive), activități recreative și de socializare, orientare școlară și vocațională.

 

Desfasurarea activitatilor extrascolare

Copiii sunt implicați în activități gospodărești, alături de părinți (îngrijirea păsărilor de curte, plantarea florilor și a legumelor, culesul fructelor din livada de pomi).

În timpul vacanțelor, pe lângă efectuarea temelor de vacanță, sunt organizate drumeții, excursii la muzee, teatru de păpuși, grădina zoologică, etc.

Cu ocazia sărbătorilor au loc spectacole, se merge cu colindatul la diferite societăți și instituții, toate acestea având ca scop promovarea activității centrului.